Förläggargårdar i Sjuhärad
 
 

Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad är en fristående nybildad förening som arbetar med ökad kunskap, gemensamma satsningar, anordnade av aktiviteter och marknadsföring. Målet att göra gårdarnas historia känd såväl i och utanför region- och kommungränserna. Detta till gagn för i första hand kulturhistoriska värden samt gårdar/företag med varor och tjänster. Ett långsiktigt mål som vi har gemensamt med kommun och aktörer inom turismen är att locka fler besökare, invånare och företag till Sjuhärad.

                                                                                       


                                                                                   Projektet stöds av


 

Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad

Vill Du vara med

i projektet och dess nätverk?

Tack till Stiftelsen Sjuhärad som bidragit till

upparbetning och etablering av föreningen.

www.tygriket.sehttp://www.tygriket.sehttp://www.tygriket.seshapeimage_3_link_0
Aktuell Aktivitet

Berättarafton, Svenljunga.


17 oktober