Aktiviteter våren 2019
Kom till aktivitetsdag 10:e Mars!
Förläggargårdsvandring i Fritsla
Föreningen arrangerade på kvällen den 22/8 en rundvandring bland förläggargårdarna i Fritsla. Vi hade tur med vädret, det
Gamla Kinnagårdar - Historik
Kinna by bestod till andra hälften av 1800-talet av 16 gårdar. Kyrkan låg på byns högsta punkt och på
Om Föreningen
Föreningen Förläggargårdar i Sjuhärad är en fristående nybildad förening som arbetar med ökad kunskap, gemensamma
Bok om Förläggargårdar
Hösten 2010 släpptes en samlande bok om förläggargårdar. Den framtogs då förläggargårdarna ingick i ett projekt
Bli medlem
Styrkan sitter i gemenskapen!
Ett av framgångskoncepten förr i tiden, var att alla var med i ett sammanhang. Styrkan i detta gäller likväl